Referenser

reference.pngGenom åren har vi haft många spännande uppdrag, både inom den statliga och den privata sektorn. Våra kunder återkommer gärna för nya uppdrag, vilket vi ser som ett bra kvitto.


rejlers.png Rejlers använder sig sedan 2000 av vår intranätlösning RePORT. Rejlers använder dessutom ComIT Web UI för sin externa webb.


vv.png Trafikverket och Trafik Stockholm är en av våra största uppdragsgivare. Vi har i många år medverkat i uppbyggnaden av deras IT-infrastruktur. Trafikverket använder även många av våra produkter.


karolinska.png Karolinska har sedan början av milleniet använt sig av PIBook för hantering av sin vikariepool.