Produkter

box.png
COMIT WEBUI
är ett flexibelt och lättarbetat Content Management System. Samtliga våra webbapplikationer bygger på denna plattform, som fungerar utmärkt för så väl stora som små tillämpningar.


box.png
SUSTAC
är ett utbildingsbaserat behörighetssystem som bland annat används av Trafikverket vid trafikavstängningar för att kontrollera behörighet på vägarbetarna.

box.png


NETWORK GUIDE
är ett system för att hantera IP-adresser och anslutningar i ert nätverk.
box.pngPIBOOK
är ett bokningssystem som bland annat används av Karolinska Universitetssjukhuset för att hantera dess vikariepool.