Välkommen till ComIT Rejlers!

ComIT Rejlers AB utvecklar effektiviserande programpaket för e-handel, tidsvinnande information till vägtrafikanter i tätorter, industriell IT samt erbjuder konsulttjänster och outsourcing för LAN och WAN.

Trafikverket tillhör bolagets större beställare. För Trafikverket medverkar bolaget i utvecklingen av infrastruktur för ITS. Väginformatik för Stockholmsregionens tätortsområden och Citrixlösningar för Arlanda flygplats är andra exempel på genomförda projekt.partner.png

Den interaktiva intranätlösningen RePORT som levererats till Rejlerkoncernen har slagit väl ut. Användningen bland medarbetarna ökar, samtidigt som förslag till kompletteringar och ny funktionalitet bidrar till utveckling.

ComIT Rejlers AB har specialiserat sig på .NET och är sedan några år tillbaka Microsoft Certified Partner.